2017/04/10

സമാജവാദി ജനപരിഷത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ദേശീയ ദ്വൈവാർഷികസമ്മേളനനഗരിയ്ക്കു് സഖാവ് ചിത്ത ഡേയുടെ പേരു്


സഖാവ് ചിത്ത ഡേ  Chitta Dey चित्त डे 1928-2015
സമാജവാദി ജനപരിഷത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം ദേശീയ ദ്വൈവാർഷികസമ്മേളനം 2017 ഏപ്രിൽ 29,30, മെയ് 1 തീയതികളിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജയ്പായിഗുഡി ജില്ലയിലെ ജടേശ്വറിൽ ചേരും. ബംഗാളിലെ ചായത്തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ അനിഷേധ്യനായ നേതാവും സോഷ്യലിസ്റ്റും സമാജവാദി ജന പരിഷത്തിന്റെ ദേശീയ നേതാവുമായിരുന്ന സഖാവ് ചിത്ത ഡേയുടെ പേരിലുളള നഗരിയിലാണ് സമ്മേളനം നടക്കുക. എൺപത്തേഴാമത്തെവയസ്സിൽ 2015 ഡിസംബർ 28-ന് ജയ്പായിഗുഡിയിലാണു് സഖാവ് ചിത്ത ഡേ അന്തരിച്ചതു് .
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 500 ഓളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണു് പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നതു്.


Veteran Socialist & Trade Union Leader Comrade Chitta Dey Passed Away

0 പ്രതികരണം:

അഭിപ്രായം പറയൂ